Talks Art Dance Happenings Film
Panels Food Music Books Poetry

LUND 8-9 December 2023

Sveriges första festival för mänskliga rättigheter

Vi ser fram emot att välkomna er 8-9 december 2023!

Klicka här för att se programmet 2022

Vill du komma i kontakt med oss?

För frågor angående medverkan eller program: Christina Geijer af Ekström eller Anders Mildner

Övriga frågor: Ulrika Hjerpe

 

 

 

 

Artboard Created with Sketch by Chords Agency.

Om oss

Sveriges första festival för mänskliga rättigheter.

Det demokratiska utrymmet krymper världen över. Det är därför viktigare än någonsin att försvara de demokratiska värderingarna och våra grundläggande rättigheter.

Mycket går framåt. Men de senaste åren har vi sett en oroande global trend med inskränkta grundläggande fri- och rättigheter, såsom yttrandefriheten, rörelsefriheten, mötesfriheten och rätten till en rättvis rättegång. Därmed är demokratin i realiteten hotad.

Human Rights Festival startades av Altitude Meetings och Raoul Wallenberginstitutet för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati genom olika kulturuttryck; samtal, föreläsningar, musik, poesi med mera. Festivalen är en utvidgning av Raoul Wallenberginstitutets film festival.

”Demokrati och mänskliga rättigheter är två sidor av samma mynt. De är i grunden sammanlänkade och beroende av varandra. Det är svårt att föreställa sig en demokrati utan en fri och öppen debatt som alla medborgare kan delta i. Det är också svårt att se att det kan finnas ett effektivt skydd och förverkligande av mänskliga rättigheter utan demokrati”, säger Morten Kjaerum, Direktör för RWI.

Tillsammans vill vi bidra till att försvara demokratin och stärka de mänskliga rättigheterna genom ökad kunskap.

Vill ni vara med 2023?

Kontakta oss:
Christina Geijer af Ekström, Raoul Wallenberginstitutet
Ulrika Hjerpe; Altitude Meetings


Sustainability Checklist

 

Artboard Created with Sketch by Chords Agency.

Möjliggörareheja lund

 

Samarbetspartners
 

 

 

Arrangörer


Artboard Created with Sketch by Chords Agency.

Tillsammans vill vi bidra till att försvara demokratin och stärka de mänskliga rättigheterna genom ökad kunskap.

Christina Geijer af Ekström
christina.geijer_af_ekstrom@rwi.lu.se

Ulrika Hjerpe; Altitude Meetings
ulrika@altitudemeetings.se